Η επίδραση του καταλύτη στην ταχύτητα της αντίδρασης

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς ο καταλύτης επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης.