Η επίδραση της πίεσης στην ταχύτητα της αντίδρασης

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η μεταβολή της πίεσης επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης.