Η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της αντίδρασης

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η θερμοκρασία επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης.