Η επίδραση της επιφάνειας επαφής στερεού στην ταχύτητα της αντίδρασης

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η επιφάνεια επαφής στερεού επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης.