Η αδρανοποίηση των ενζύμων σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς τα ένζυμα αδρανοποιούνται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C. Ουσιαστικά, το βίντεο παρουσιάζει ορισμένες περιπτώσεις από το πείραμα που περιγράφεται στη σελίδα 99 του σχολικού βιβλίου.