Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση Χημικής Ισορροπίας

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η μεταβολή της συγκέντρωσης αντιδρώντων/προϊόντων, καθώς και η μεταβολή της θερμοκρασίας μετατοπίζουν τη θέση μιας Χημικής Ισορροπίας.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/803