Η επίδραση της θερμοκρασίας στη Χημική Ισορροπία

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η μεταβολή της θερμοκρασίας μετατοπίζει τη θέση μιας Χημικής Ισορροπίας.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/804