Τροχιακά

Στα 4 βίντεο που ακολουθούν, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το πώς “φαίνονται” τα τροχιακά μέσα σε ένα άτομο και πώς κινούνται τα ηλεκτρόνια μέσα στους χώρους που αποκαλούμε “τροχιακά”. Το κάθε βίντεο είναι καλύτερο και αναλυτικότερο από το προηγούμενό του, γι’ αυτό και προτείνεται να τα δείτε όλα με τη σειρά.

1. Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την απεικόνιση των τροχιακών 1s, 2s, 2px, 2py και 2pz.

2. Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την απεικόνιση των τροχιακών που αναφέρονται στην ηλεκτρονιακή δομή του Σκανδίου (21Sc).

3. Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα, για τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 1 έως 10.

4. Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε με ακόμα καλύτερο τρόπο την κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα. Προτείνεται να ελαττώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής του βίντεο, για να φαίνεται ελαφρώς καλύτερα η άτακτη κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα.

Στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα του βίντεο γίνεται αναπαράσταση του προτύπου του Bohr, κάτι που φυσικά δεν ισχύει πλέον.

Το κυρίως κομμάτι του βίντεο ξεκινάει στο 38ο δευτερόλεπτο, όπου φαίνεται ο πυρήνας του ηλίου (He), ο οποίος περιέχει 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια. Γύρω από τον πυρήνα φαίνεται η κίνηση των 2 ηλεκτρονίων στο τροχιακό 1s του ατόμου του He.

Η συνέχεια είναι όλο και πιο συναρπαστική, καθώς αναπαρίστανται τα άτομα των στοιχείων που διαθέτουν περισσότερα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα.

Μην ξεχάσετε να ελαττώσετε την ταχύτητα του βίντεο, ώστε να φαίνονται καλύτερα οι κινήσεις των ηλεκτρονίων.