Παρασκευή σαπουνιού (Σαπωνοποίηση)

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς μπορούν να παρασκευαστούν τα σαπούνια.

Ο υπολογιστής παρασκευής σαπουνιού, που αναφέρεται στο βίντεο, βρίσκεται στην καρτέλα “Υπολογιστής” εδώ.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6380