Οξείδωση HCOOH

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την οξείδωση του μεθανικού οξέος τόσο με όξινο διάλυμα KMnO4, όσο και με όξινο διάλυμα K2Cr2O7.
Το διάλυμα KMnO4 από ιώδες που είναι αρχικά, αποχρωματίζεται.
Το διάλυμα K2Cr2O7 από πορτοκαλί που είναι αρχικά, μετατρέπεται σε πράσινο.
Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, παράγεται CO2, κάτι που δικαιολογεί το σβήσιμο της φλόγας και στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες.