Αλογονοφορμική αντίδραση

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την αλογονοφορμική αντίδραση και τον χαρακτηριστικό σχηματισμό κίτρινου ιζήματος ιωδοφορμίου (CHI3).