Λύση άσκησης 57 σχολικού βιβλίου

Μπορείτε να δείτε τη λύση της άσκησης 57 από τη σελίδα 39 του σχολικού βιβλίου κάνοντας κλικ εδώ.