Η επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα της αντίδρασης

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η μεταβολή της συγκέντρωσης επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης.