Διάλυση NH4NO3 στο νερό

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολούθησετε τη διάλυση του NH4NO3 στο νερό, που είναι ενδόθερμη διαδικασία.

Η διάλυση του NH4NO3 στο νερό είναι ενδόθερμη διαδικασία, δηλαδή κατά τη διάρκειά της απορροφάται θερμότητα από το περιβάλλον. Η θερμότητα που απορροφάται από το περιβάλλον μετατρέπεται σε ενέργεια χημικών δεσμών, οπότε η θερμοκρασία του διαλύματος (όπως φαίνεται και στο βίντεο) ελαττώνεται.