Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος και σύγκριση pH

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιδιότητα που έχουν τα ρυθμιστικά διαλύματα να διατηρούν το pH τους πρακτικά αμετάβλητο με αραίωση (μέσα σε σχετικά όρια).