Υπάρχει όντως ο αέρας;

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω ενός πολύ απλού πειράματος, την απόδειξη ότι ο αέρας υπάρχει!

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/774