Ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω ενός πολύ απλού πειράματος, ότι ο αέρας περιέχει περίπου 20% v/v οξυγόνο.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/792