Ο αέρας περιέχει οξυγόνο

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω ενός πολύ απλού πειράματος, την απόδειξη ότι ο αέρας περιέχει οξυγόνο.

Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση καύσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη οξυγόνου. Όταν το οξυγόνο απουσιάζει, σταματάει και η αντίδραση καύσης.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/799