Καύση υδρογονανθράκων

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαφορά μεταξύ τέλειας και ατελούς καύσης.

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/797