Αντιδραστήριο Tollens

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την αντίδραση μιας αλδεΰδης με το αντιδραστήριο Tollens και τον σχηματισμό του κατόπτρου Ag.