Οξείδωση HCOOH

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την οξείδωση του μεθανικού οξέος.