Η επίδραση της πίεσης στη Χημική Ισορροπία

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς η μεταβολή της πίεσης μετατοπίζει τη θέση μιας Χημικής Ισορροπίας.
(Το συγκεκριμένο βίντεο είναι στα αγγλικά.)